Fermentisane suve kobasice

Fermentisane suve kobasice

Fermentisane kobasice se dobijaju meganjem najfinijih delova svinjskog i govedeg mesa sa bri2ljivo odabranim zaeinima koji svakom proizvodu daju specifiean ukus, miris i boju. Fermentisane kobasice podle2u hladnom dimljenju, dugotrajnom procesu fermentacije i zrenja.

Fermentisane suve kobasice proizvodi

Suva domaća kobasica

Dimljena domaća kobasica

Sremska kobasica

Domaći sremski kulen

Budimska kobasica

Kulen

Zimska salama

Čajna kobasica